Aktuellt


Aktuellt


Årsstämman 2023

2023 års årsstämma är planerad till tisdagen den 13 juni, kallelse skickas enligt stadgarna 4-6 veckor innan. Motioner till årsstämman ska senast den 23 april inkomma till styrelsen@angshusen.se.

 

Ökad trygghet och trivsel

För ökad trygghet och trivsel kommer ni under våren se en del förändringar i och runt husen,

  • Räckena till metallspångarna är nu tillverkade och kommer sättas upp under mars månad.
  • Det kommer snart att finnas sittmöjligheter även inomhus vid  entréerna. Smäckra teakbänkar är beställda till alla uppgångar.
  • I garagenedfarten kommer bevakningskamera att sättas upp.
  • På gårdarna kommer döda träd att bytas ut och andra beskäras samtidigt blir det några nya planteringar


Nya laddplatser i garaget

Intresset var svagt vid senaste förfrågan om nya laddplatser i garaget. Garageföreningen har därför beslutat att avvakta med nya laddplatser till i höst med ny förfrågan.