Om föreningen

Aktuellt


Värme och element

Reningen av  cirkulationsvatten är nu inne i sin slutfas. De åtgärder som gjort har visat gott resultat då andelen partiklar av koppar och klorider (salter) i cirkulationsvattnet nu är nere på låga nivåer. För att vi ska kunna hålla dessa nivåer har styrelsen beslutat om investering i magnitet- och partikelfilter.

 

Rensning i cykel- och barnvagnsrum

I alla cykelrum kommer under april finnas små etiketter i papp med gummisnöre utlagda i en låda. På denna etikett ska lägenhetsnummer skrivas därefter fästas på cyklarnas pakethållare eller styre. De cyklar som inte är markerade den 30 april kommer att flyttas och placeras på annan plats  i 6 månader. De cyklar som inte hämtas ut kommer därefter att skänkas eller slängas. Även barnvagnar, pulkor och andra större lekredskap som står i cykel/barnvagnsrummet ska markeras.


Årsstämma

Ordinarie årsstämman planeras hållas onsdagen den 12 juni kl 18.00. Kallelse kommer att skickas ut enligt stadgarna 4-6 veckor innan stämman.  Ev motioner ska mejlas till styrelsen@angshusen.sesenast den 15 april.