Trivselregler

Trivselregler för Brf Ängshusen


Att bo i en bostadsrätt innebär att vi tillsammans äger och förvaltar huset som vi bor i. Vi har både rättigheter och skyldigheter. Genom att följa trivselreglerna tar vi ett gemensamt ansvar för vårt boende och bidrar till en god grannsämja. Tänk på att kostnader för reparationer och underhåll betalas av oss alla gemensamt.

Bostadsrättföreningen Änghusen styrelse ansvarar för den löpande förvaltningen av fastigheten på Sonya Hedenbratts gata. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågor. Du som medlem och bostadsrättsinnehavare är skyldig att följa föreningens stadgar och de av styrelsen framtagna trivselreglerna, enligt nedan:

 • Om skada eller fel uppstår i bostaden, gemensamma utrymmen, garaget eller på grönytorna måste du omgående anmäla detta enligt anvisningar på angshusen.se och på anslag i trapphusen.
 • Till varje lägenhet hör 4 nycklar och 4 taggar. Om någon tagg eller nyckel saknas måste detta för allas trygghet meddelas enligt anvisning på angshusen.se.
 • Arbeten i lägenheten som är störande och skapar oväsen ska du planera till vardagar kl 8-18 eller helger kl 10-18. Hög musik ska undvikas efter kl 24 fredag-lördag och kl 22 övriga dagar.
 • Det är tillåtet att använda elgrill på balkonger och terrasser. Kol- eller gasolgrill är däremot inte tillåtna.
 • Fasta installationer som paraboler, markiser eller inglasningar är inte tillåtet på balkonger och terrasser utan styrelsens godkännande. Du får inte heller gjuta golv eller lägga klinkergolv på balkonger eller terrasser.
 • Hushållssopor skall sorteras i två fraktioner, avfall resp brännbart avfall. Dessa slängs i någon av områdets sopsugar.
 • Plast, papper, metall, tidningar, ofärgat och förgat glas, glödlampor och batterier skall källsorteras och måste slängas i rätt kärl i återvinningsrummet. Endast det som avser respektive återvinningskärl och som ryms däri, får lämnas i återvinningsrummet. Undantag böcker till hyllan för bokbyten. Grovavfall, möbler, farligt avfall mm måste du själv ta med till någon av stadens återvinningscentraler.
 • Möbler och inventarier får inte förvaras i garage, förrådsgångar, trappuppgångar eller i andra gemensamma utrymmen. Dörrmatta får ej placeras utanför lägenhetsdörrar.
 • Cyklar, barnvagnar, rullstolar och rollatorer skall placeras i barnvagns/cykelrummen. Cyklar skall ställas i cykelställ eller på markerade ytor. Barnvagnar, rullstolar och rullatorer ska ställas på markerade ytor. Mindre lekredskap ska placeras på uppsatta hyllor. Låsanordning till något av ovanstående får inte fästas i väggar eller golv. Motorfordon får inte förvaras i barnvagns/cykelrummen.
 • Husdjur måste vara kopplade i och runt huset. De får inte smutsa ner eller på annat sätt störa grannar och kringboende.
 • Rökning är förbjuden på balkonger, vid entréer och på gårdarna.
 • Skyltning eller affischering får enbart ske efter styrelsens tillstånd .
 • För att undvika besök av objudna gäster är det viktigt att vara observant. Kontrollera alltid att dörrar och garageport slås igen när du passerat. Släpp bara in de som du känner genom porttelefonen. Om du misstänker att någon obehörig vistas i huset så fråga dem gärna om deras ärende.

 • Trivselreglerna antogs vid styrelsemöte 2023-10-17