Garaget

Garaget


Garagesamfälligheten

Garaget tillhör Torp 510 garagesamfällighetsförening. Brf Ängshusen ingår i samfälligheten och har andelar för 56 garageplatserna och 3 MC-platser.


Vid nedfart i garaget

Tänk på att alltid var observant så att ingen tar sig in i garaget i samband med att porten är öppen. Stanna alltid upp i slutet av rampen innan svängen in i garaget för att säkerställ att porten gått ner och inga obehörig kommit in.


Garagekö

Det finns en kö för garageplats för bil och MC. Skicka e-post till garage@angshusen.se för mer information samt för att sätta upp dig i kö. Du har rätt att sätta upp dig i kö från det datum då du blivit godkänd som medlem i föreningen.

 

Avgiften

Avgiften för garageplats är för närvarande 1000 kr/mån och 400 kr/mån för MC inkl moms. 

 

Andrahandsuthyrning 

Det är inte tillåtet att hyra ut sin garageplats i andra hand utan styrelsens godkännande.

 

Fjärrkontroller

Garagedörren kan öppnas med de vanliga nyckeltaggarna. Dessutom finns det fjärrkontroller till garagedörren. När man tilldelas en garageplats tar man över fjärrkontrollen från den tidigare innehavaren av garageplatsen.

 

Vid förlust av fjärrkontrollen eller om fjärrkontrollen går sönder så kan man köpa en ny fjärrkontroll av garagesamfälligheten för ca 1 000 kr. Man kontaktar i så fall garage510torp@gmail.com. När man sagt upp sin garageplats är man skyldig att lämna över en fungerande fjärrkontroll till den nya innehavaren av garageplatsen. Om det inte görs så blir man skyldig att erlägga 1 000 kr i avgift till föreningen.

 

Laddare för elbil

Till garageplatsen finns det möjlighet att genom Brf Ängshusen förvärva nyttjanderätt till laddstpolpe. Kostnad för uppmätt elförbrukning tillkommer. 

Intresse för installation av nya laddstolpar kommer att undersökas under januari 2024. Inom Brf Ängshusen finns även en kö för att överta laddstolpe från någon annan i föreningen. För intresseanmälan maila garage@angshusen.se.


Garagestädning under 2024

12 augusti kl 12-16

4 november kl 12-16

Tänk på att se till att flytta bilen under dessa tider så städning kan ske,