Garaget

Garaget


Garagesamfälligheten

Garaget tillhörTorp 510 garagesamfällighet. Brf Ängshusen ingår i samfälligheten och har andelar för 56 garageplatserna och 3 MC-platser.


Vid nedfart i garaget

Tänk på att alltid var observant så att ingen tar sig in i garaget i samband med att porten är öppen. Stanna alltid upp i slutet av rampen innan svängen in i garaget för att säkerställ att porten gått ner och inga obehörig kommit in.


Garagekö

Det finns en kö för garageplats för bil och MC. Skicka e-post till garage@angshusen.se för mer information samt för att sätta upp dig i kö. Du har rätt att sätta upp dig i kö från det datum då du blivit godkänd som medlem i föreningen.

 

Avgiften

Avgiften för garageplats är för närvarande 750 kr/mån och 400 kr/mån för MC.

 

Andrahandsuthyrning 

Det är inte tillåtet att hyra ut sin garageplats i andra hand utan styrelsens godkännande.

 

Fjärrkontroller

Garagedörren kan öppnas med de vanliga nyckeltaggarna. Dessutom finns det fjärrkontroller till garagedörren. När man tilldelas en garageplats tar man över fjärrkontrollen från den tidigare innehavaren av garageplatsen.

 

Vid förlust av fjärrkontrollen eller om fjärrkontrollen går sönder så kan man köpa en ny fjärrkontroll av garagesamfälligheten för ca 1 000 kr. Man kontaktar i så fall garage510torp@gmail.com. När man sagt upp sin garageplats är man skyldig att lämna över en fungerande fjärrkontroll till den nya innehavaren av garageplatsen. Om det inte görs så blir man skyldig att erlägga 1 000 kr i avgift till föreningen.

 

Laddare för elbil

Till garageplatsen finns det möjlighet att genom Brf Ängshusen förvärva nyttjanderätt till laddstpolpe. Kostnad för uppmätt elförbrukning tillkommer. 

Under hösten 2023 kommer garageföreningen gå ut med ny förfrågan om intresse för laddstolpar. Inom Brf Ängshusen finns även en kö för att överta laddstolpe från någon annan i föreningen. För intresseanmälan maila garage@angshusen.se.


Garagestädning

En gång i kvartalet, nästa gång den 6 november kl 1200-1600