För mäklare

Mäklarinformation


Månadsavgift

I månadsavgiften ingår kapitalkostnad för ränta och amorteringar på Bostadsrättsföreningens lån, värme, vatten, avfallshantering (kompost, restavfall och källsortering) samt gruppavtal med Tele2 (framgår under fliken "bra att veta"). Det finn inga beslutade eller planerade avgiftsförändringar.


Individuell mätning av varmvatten med avläsning och reglering 2 ggr per år. Mätning 15 april-15 oktober med reglering månadsavgift för januari samt 15 oktober-15 april med reglering på månadsavgift för juli. I samband med ägarbyte görs ingen avläsning eller reglering av varmvattnet utan detta får regleras mellan säljare och köpare.


Kostnader för hushållsel samt utökat utbud från ComHem ligger på varje bostadsrättsinnehavare. I hemförsäkringen behöver inte bostadsrättstillägg tecknas, då det ingår i bostadsrättsföreningens försäkring.


Garageplats

Garageplatsen följer inte lägenheten vid ägarbyte. Det finns idag kö till bilplatserna på drygt 1 år. Kostnaden för garageplats är för närvarande för bil 750 kr/mån och för MC 500 kr/mån. Till bilparkeringen finns möjlighet att köpa till laddstolpe (se vidare filken garage).


Information gällande bostadsrättsföreningen

För information gällande bostadsrättsföreningekontakta NordicLife support@nordiclife.se. Genom NordicLife går det även att beställa mäklarbild, stadgar och senaste årsredovisning. För detta debiteras en kostnad.


Vid visning
Ytterdörr får inte ställas upp med någon typ av hinder (kloss/sten/möbel). Dörren hanteras med knappar på sidan av dörröppnaren ovanför dörren (se info vid dörren).Ytterdörren för inte lämnas öppen utan tillsyn.


Överlåtelsehandlingar

Maila överlåtelsehandlingar till support@nordiclife.se. NordicLife förser styrelsen med nödvändig information och återkommer med beslut gällande medlemskap.


Inglasning av balkonger

Bygglov samt godkännande från styrelsen i Brf Ängshusen krävs för inglasning av balkong.


Vid tillträde

Nycklar och taggar

Till varje lägenhet ska det finnas 4 nycklar och 4 taggar. Om detta saknas ber vi er beställa nya genom lexium@angshusen.se


Bopärm

Till varje lägenhet finns en Bopärm med bla skötselanvisningar Vid försäljning  ska pärmen lämnas över till ny bostadsrättsinnehavare. 


Försäkring/bostadsrättstillägg

Varje boende omfattas av det bostadsrättstillägg till den fastighetsförsäkring som föreningen upphandlat med Moderna Försäkringar.