För mäklare och nyinflyttade

Månadsavgift

Det finns inga beslutade eller planerad höjningar av månadsavgiften. Bostadsrättsföreningar har till största delen långa lån med långt bunden ränta.


I månadsavgiften ingår avgifter för bostadsrättsföreningens lån, fastighetens försäkring inkl bostadsrättstillägg, förvaltning, städning av gemensamma delar, värme, vatten, avfallshantering (kompost, restavfall och återvining) och gruppavtal för bredband/TV/telefon med Tele2. Kostnader för hushållsel samt utökat utbud från Tele2 ligger på varje bostadsrättsinnehavare.


Bostadsrättsföreningen har individuell mätning IMD av varmvatten med avläsning och reglering 2 ggr per år. Mätning 15 april-15 oktober och 15 oktober-15 april med reglering på månadsavgift för januari och  juli. I samband med ägarbyte görs ingen avläsning eller reglering av varmvattnet utan detta får regleras mellan säljare och köpare.

Diskussioner pågår för att även inför gemensam el via IMD för hushållsel.


Garageplats

Garageplatsen följer inte lägenheten vid ägarbyte. Det finns idag kö till bilplatserna på ca 1 år. Kostnaden för garageplats är för närvarande för bil 1000 kr/mån och för MC 400 kr/mån inkl moms. Till bilparkeringen finns möjlighet att få nyttjanderätt till laddstolpe (se vidare fliken garage). 


Frågor och information om bostadsrättsföreningen

För frågor och information om bostadsrättsföreningens kontakta PHM info.gbg@phmredovisning.se. Genom PHM går det även att beställa mäklarbild, stadgar och senaste årsredovisning. För detta debiteras en kostnad.


Medlemskap

Medlemskap kan endast godkännas för stadigvarande boende. Juridisk person kan inte bli medlem. Det finns inga begränsningar på andelstal i medlemskapet.


Vid visning
Ytterdörr får inte ställas upp med någon typ av hinder (kloss/sten/möbel). Dörren hanteras med knappar på sidan av dörröppnaren ovanför dörren (se info vid dörren).Ytterdörren för inte lämnas öppen utan tillsyn.


Överlåtelsehandlingar

Maila överlåtelsehandlingar till info.gbg@phmredovisning.se. PHM förser styrelsen med nödvändig information och återkommer med beslut gällande medlemskap.


Inglasning av balkonger

Bygglov samt godkännande från styrelsen i Brf Ängshusen krävs för inglasning av balkong.


Nycklar och taggar

Till varje lägenhet ska det finnas 4 nycklar och 4 taggar. Om dessa saknas vid tillträdet bör cylindern bytas och saknade taggar meddelas till lexium@angshusen.se för spärrning.


Bopärm

Till varje lägenhet finns en Bopärm med bla lägenhets ritningar och skötsel anvisningar Vid försäljning  ska pärmen lämnas över till ny bostadsrättsinnehavare.