Aktuellt


Aktuellt


Problem i återvinningsrummet 

Renova kunde i veckan inte tömma vårt glaskärl då det var fullt och stod flaskor framför på golvet. I wellpappkärlet fanns kartonger som inte var hopvikta. Kärlen är nu tömda men tacksam om alla hjälps åt så att det inte upprepas. Är kärlen fulla så lämna på återvinningen vid Bögatan istället. Hämtningsschema för de olika kärlen finns uppsatt i återvinningsrummet.  Kvar  finns dock 3 lustgastuber som inte hör hemma i återvinningsrummet utan måste till Återvinningscentralen.


Intresseanmälan för elladdare till garageplatsen

Nu finns det åter möjlighet att anmäla intresse för elladdare till garageplatsen, anmäl intresse senast 31 januari till garage@angshusen.se. Nästa tillfälle tidigast om 1 år. Även ni som redan anmält intresse beöver göra det på nytt. Bindande anmälan måste därefter göras under februari.


Kostnad per laddplats uppskattas till 22.000 kr, om Naturvårdsverketkan beviljar bidrag uppskattas nettokostnaden till ca 13.500 kr/laddplats. Den slutliga installationskostnaden betalas till garagesamfälligheten. Garagesamfälligheten debiterar  kostnaden för energi (för närvarande ca 1,50 kr/kWh) baserat på verklig förbrukning.

 

Preliminär tidplan

Februari  Ansökan om bidrag från Naturvårdsverket

Mars       Ansökan om utökning av sektion 2, godkännande av lantmäterimyndigheten<spanstyle='font-size:10.0pt'>

Våren     Beslut lantmäterimyndigheten

Juni        Tidigast Installation