Aktuellt


Aktuellt


Grannsamverkan för återvinningsrummet

Vi måste alla i föreningen hjälpas åt att hålla återvinningsrummet fritt från annat än det är till för. Ser du att någon ställer något som inte hör hemma i återvinningsrummet så upplys grannen om det.