Om föreningen

Aktuellt


Värme på elementen

Det är flera lägenheter i främst uppgång 7, 9 och 11 som haft problem med värme på elementen under vintern. 

Hos alla utom någon enstaka lägenhet  beror det helt eller delvis på igensatt reglerventil i elementen. Det har orsakas av att nålventil inte har "motionerats" tillräckligt se instruktionen Ventilation och värme | angshusen.se


Styrelsen har beslutat att utreda felet och göra de åtgärder som krävs för att problemen ska lösas. Om värme på element saknas och ni själv inte kan åtgärda detta genom att "massera nålventilen" enligt linstruktionen, så mejla varme@angshusen.se för vidare utredning. Om ni själv väljer att anlita en entreprenör så ansvara Brf inte för kostnaden.


Nytt avtal Tele2

Som Tele2 redan meddelat har bostadsrättsföreningen förlängt gruppavtalet med Tele 2. Från 1 april har föreningens medlemmar möjlighet att välja utbudet enligt TV Bas HD. För att ta del av det nya gruppavtalets utbud så måste beställning göras via Tele2 gruppavtal på telefon 0775-17 17 20. När gruppavtalet är giltigt går det också att beställa tjänster på www.tele2.se. Vad som ingår i TV Bas HD framgår nedan. Om ingenting görs så fortsätter det "Digitala grundutbud" enligt tidigare.