Avfall

Avfall


Sopsug

Sopsugen utgör gemensamhetsanläggning som Örgryte Torp samfällighet ansvar för. För supsugen gäller samma nyckel i hela området. Sopsugen finns för restavfall och matavfall. Till restavfall använd påsar men inte större än att de lätt går ner i nedkastet. Till matavfall använd papperspåsarna som finns att hämta i återvinningsrummet.


Återvinningsrummet

Återvinningsrummet tillhör och bekostas av bostadsrättsföreningen.

Där finns kärl förföljande förpackningar:

  • Pappersförpackningar och mindre kartonger
  • Plastförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Förpackningar av metall 
  • Tidningar
  • Ljuskällor 
  • Småbatterier

  

I återvinningsrummet finns även en bokbytarhylla där alla i huset kan lämna och hämta begagmade böcker och tidningar. 


Tänk på att i återvinningsrummet bara lämna det som hör hemma i något av de uppsatta återvinningskärlen eller i bokbytarhyllan. Övrigt sk grovavfall måste du själv lämna på någon av stadens återvinningscentraler enligt nedan.


Grovavfall

I Göteborg finns 5 återvinningscentralerna Återvinningscentraler - Göteborgs Stad (goteborg.se)

för grovafall gäller även julgranar. På återvinningscentralen kan du även att hämta plastkorgen till återvinningspåsarna. 


"Farligt avfall-bilen" kommer 2 gånger om året. Till den kan du lämna ditt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter Mer information under Här stannar farligt avfall-bilen - Göteborgs Stad (goteborg.se).