Avfall

Avfall


Sopsug

Sopsugssystemet ingår i en gemensamhetsanläggning för hela området vilket Örgryte Torp samfällighet ansvar för. Det går att använda alla nedkast inom området, samma nyckel. Sopsugen går att använda för restavfall och matavfall.  För restavfall använd påsar men inte större än att de lätt går ner i nedkastet.  För matavfall använd  papperspåsarna som finns att hämta i återvinningsrummet.


Återvinningsrummet

Återvinningsrummet tillhör och bekostas av bostadsrättsföreningen.

Där finns kärl för:

  • Pappersförpackningar (t ex mjölk- och juicepaket, papperskassar och äggkartonger)
  • Tidningar (t ex dags- och veckotidningar, broschyrer och kataloger)
  • Färgade glasförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Förpackningar av metall (t ex konserv- och aluminiumburkar, aluminiumfolie och kapsyler)
  • Hårda och mjuka plastförpackningar (t ex plastdunkar, plastflaskor och plastpåsar)
  • Wellpapp
  • Ljuskällor (t ex glöd-, halogen- och LED-lampor, lysrör kortare än 60 cm)
  • Småbatterier

För att hålla nera bostadsrättsföreningen kostnader och i förlängningen månadsavgiften, måste vi alla hjälpas åt att använda rätt kärl. Vik ihop kartonger och pappersförpackningar så att mer avfall ryms i behållarna.

  

I återvinningsrummet finns även en bokbytarhylla där alla i huset kan lämna och hämta begagmade böcker och tidningar. 


Det är absolut förbjudet att lämna eller ställa något annat i återvinningsrummet!


"Farligt avfall-bilen" kommer 2 gånger om året till återvinningsstationen vid Bögatan. Då kan du lämna ditt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Bilen har en tur på våren och en på hösten schema se HÄR