Varmvattendebitering

Varmvattendebitering


Föreningen har individuell mätning och debitering av varmvatten med 2 avläsningar per år. Mätperioderna är 15 april-15 oktober samt 15 oktober-15 april med justering på månadsavgiiften i januari och juli. Styrelse har beslutat att för perioden 211015-220415 debiterar 50 kr/kvm3 för varmvatten.


De lägenheter som har lägre förbrukning än uppskattats för lägenhetstypen får återbetalning medan de som har högre förbrukning får tilläggskostnad. Varmvatten förbrukningen varierar inom huset utifrån nyttjandet av lägenheten, antal personer i hushållet, badkar, duschtid mm.