Namn och kontakter

Namnlistor vid porttelefon, brevlådor och vid lägenheter


För att hålla snyggt och enhetligt i entréer och trappuppgångar får det endast finnas namnlistor/skyltar som fastighetsskötaren tar fram med högst 2 namn/ lägenhet. För post till övriga personer och/eller företag rekommenderas c/o adress.


Namnändring ska anmälas till lexium@angshusen.se. Inkomna namnändringar åtgärdas ca 1 gång per kvartalet.


Kontaktuppgifter

Anmäl ny eller ändrat telefonnummer och/eller mejladress till styrelsen@angshusen.se