Ekonomi

Ekonomi och adminstration

 

PHM har uppdraget att ansvara för bostadsrättsföreningen ekonomiska förvaltningen. I detta uppdrag ingår debitering avgifter, fakturahantering, bokföring, årsbokslut,  lägenhetsförteckning med noterade panter och överlåtelser i enighet med bostadsrättslagen. Vid överlåtelse och pantsättning har PHM rätt att ta fram en avgift vilket framgår av stadgarna.

 

 Har du frågor gällande avgifter, överlåtelse eller pantsättning så maila förfrågan till info.gbg@phmredovisning.se