Felanmälan

Felanmälan


Lägenheten och tillhörande balkong/terrass och förråd

Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar och bekostar sin lägenhets fel och brister. I Bopärmen finns tips på hur många fel på egen hand kan förhindras och åtgärdas. De fel som du inte klara själv finns hjälp att köpa via affarssupport@lexium.se eller tel 010-210 45 00


Värme på elementen i lägenheten

Om värme på element saknas och ni själv inte kan åtgärda detta genom att "massera nålventilen"  så mejla varme@angshusen.se för vidare utredning. Om ni själv väljer att anlita en entreprenör så ansvara Brf inte för kostnaden.


Husets entréer, trapphus, källarutrymmen och återvinningsrummet 

Felanmälan till  Brf Ängshusen via lexium@angshusen.se


Garaget med garageport och trapphuset intill återvinningsrummet 

Felanmälan till Torp 510 garageförening via garage510torp@gmail.com


Gårdar, grönområden, sopsug och besöksparkering

Felanmälan till Örgryte Torp samfällighet via yusuf.nayef@poseidon.goteborg.se


Gatubelysningen utmed Synvillans Gata eller Alfred Wigelius Väg samt utvändig fel utanför Örgryte Torp felanmälas till Göteborg Stads Kundcenter via

Felanmälan - gator, torg och parker - Göteborgs Stad (goteborg.se) eller tel 031-365 00 00


Felparkerade bilar anmäls till Securitas tel 0771-767 000


Bredband, TV och telefoni Tele2 tel 90 222


Jour kvällar och helger

Vatten, el värme eller lås som inte kan vänta till nästa vardag.

Felanmälan till Låsinvest tel 031-210 400. Fel som orsakas av bostadsrättsinnehavararen bekostas av denne själv.


Hiss felanlan till Kone telefonnummer 0771-50 00 00. Anmäl bara akuta fel under jourtid.


Garantier

För fel som är väsentliga, orsakade av vårdslöshet och medfört skada finns ansvarstid mot entreprenören på 10 år dvs till 2026. Det finns även förlängd garantitid för några fastighetsdelar. Anmälan görs till Bonavas kundservice: kundservice@bonava.se eller 020-28 28 28. Om det gäller fel som inte omfattas av förlängd garantitid har bostadsrättsföreningen inte längre bevisansvar.