Felanmälan

Felanmälan


Garantifel i lägenheten och vitvaror anmäls till Bonavas kundservice: kundservice@bonava.se eller 020-28 28 28.

Felen måste vara väsentliga, orsakade av vårdslöshet och medfört skada för att kunna bli åtgärdade under kvarvarande ansvarstid som sträcker sig fram till huset är 10 år  2026.


Invändiga fel i husets gemensamma utrymmen (ej garage) Fel i invändiga gemensamma utrymmen i huset anmäls till fastighetskötaren på Lexium via lexium@angshusen.se


Akuta fel i gemensamma utrymmen utanför kontorstid 

Anmäls till tel Låsinvest tel 031-210 400. Tänk på att endast anmäla akuta fel som inte kan vänta till nästkommande vardag, så som vattenläcka, till akutnumret då det medför en kostnad för föreningen


OBS! du kan själv bli betalningsansvarig om du anmäler sådant som inte gäller de invändiga gemensamma utrymmena.


Fel gällande hissarna

Anmäls till Kone telefonnummer 0771-50 00 00

Akuta fel anmäls direkt enligt jouravtalet.

Andra fel anmäls och åtgärdes vardagar kl 7-16 


Fel i garaget

Fel gällande garaget eller garageporten anmäls till Torp 510 garagesamfällighet via garage510torp@gmail.com


Felparkerade bilar anmäls till Securitas tel 0771-767 000


Utvändiga fel gällande grönytor, lek-och uteplatser, sopsug, gästparkering anmäls tillyusuf.nayef@poseidon.goteborg.se


Gatubelysningen utmed Synvillans Gata eller Alfred Wigelius Väg samt utvändig fel utanför Örgryte Torp felanmälas till Göteborg Stads Kundcenter via 

Felanmälan - gator, torg och parker - Göteborgs Stad (goteborg.se) eller tel 031-365 00 00


Hantverkshjälp som hjälp med installationer, rör, element, rengöring av ventilation/fläkt mm i lägenheter på egen bekostnad. Kontakta affarssupport@lexium.se

eller tel 010-210 45 00


Styling och inredning Kontakta Eleonore Jinesjö Lundborg
Certifierad inredare, Stylist, tel 0708-46 33 95
info@jlprojektledning.se