Ventilation och värme

Ventilation

Luft kommer in i lägenheterna via tilluftsdon (fyrkantigt don) och sugs ut via frånluftsdon (runt don). Dessa don eller spjäll är injusterade med de värden (liter/sekund) som gäller enligt BBR (Boverkets byggregler). Utöver dessa luftflöden tillkommer köksfläkten som ALLTID skall sättas på vid matlagning på spisen eller ugnen. Köksfläkten suger ca 100-140 liter/sekund, eller ca 5-10 gånger mer än vad frånluftsdonen gör sammanlagt i din lägenhet.  Våra lägenheter är i princip helt lufttäta och utan väggventiler allt enligt BBR. Därför skall ett fönster eller balkongdörr öppnas lite på glänt när köksfläkten startas, så att den får tillräckligt med luft för att suga ut matoset.

 

Rengöring av tilluftsdonen sitter i sovrum och vardagsrum

Använd dammsugaren med en liten mjuk borste på och dammsug försiktigt runt ventilen. Torka ej med torr eller blöt trasa, risken att smutsen ”fastnar i takfärgen”.

OBS! Tag ej bort tilluftsdonen då risken är att du ändrar det injusterade luftvärdet.

 

Rengöring av frånluftsdonen sitter i badrum, kök, garderober och i tvättstugan. Rengör med hushållspapper lindat runt en matkniv. Dra försiktigt runt hela ventilens öppning.  Det går även att dammsuga rent enligt ovan info.

OBS! Tag ej bort frånluftsdonen eller snurra på ”tallriken”, då ändras det injusterade värdet.

 

Rengör alla tillufts- och frånluftsdon 1-2 gånger/år beroende på hur smutsiga de är.

 

Rengöring av köksfläktens filter

Använd hett varmvatten och diskmedel och diska av och skölj noga.

 

Minimera att fett hamnar i våra köksavlopp/stammar. Torka alltid ur matolja och fett i stekpannor och grytor med hushållspapper och lägg i hushållsavfallet.

 

Värme på elementen 

Din lägenhet ska ha ca 20-21 C uppmätt en meter från vägg och en meter från golv. Se till att inga gardiner eller möbler täcker elementen, då bryts termostaten (värmen) tidigare.

Observera att det inte behöver vara något onormalt om ett eller fler element är svala förutsatt att du har 20 grader i lägenheten. Det är även normalt att ett element kan vara varmt upptill och lite svalare nertill. I båda fallen har då termostaten börjat reglera värmen.


Ett tips är att ”motionera” termostaten framförallt efter sommaren då den varit stängd.  Skruva då termostaten mellan max och min ca 10 ggr, då ”piggen” kan ha satt sig eller i mycket ovanliga fall en liten smutsflaga satt igen densamma. Om du är osäker på om värmen i lägenheten så lägg en termometer mitt i rummet för att mäta om lägenheten håller 20 C.


Det är flera lägenheter i främst uppgång 7, 9 och 11 som haft problem med värme på elementen under vintern 23/2. Hos alla utom någon enstaka lägenhet beror det helt eller delvis på igensatt reglerventil i elementen. Det har orsakas av att nålventil inte har "motionerats" tillräckligt.


Styrelsen har beslutat att utreda felet och göra de åtgärder som krävs för att problemen ska lösas. Om värme på element saknas och ni själv inte kan åtgärda detta genom att "massera nålventilen" enligt linstruktionen, så mejla varme@angshusen.se för vidare utredning. Om ni själv väljer att anlita en entreprenör så ansvara Brf inte för kostnaden.