Städning

Städning gemensamma ytor i huset


Trapphus och hissgolv städas på fredagar från kl 7.30.


Grovstädning av trapphus och källarutrymmen dvs ledstänger hissdörrar, radiatorer, passager, förrådsgångar, cykelrum, hobbyrum, undercentral, fläktrum el-central och gemensamhetslokalen 1 gång per kvartal. 


Städningen utförs av SAT Städ Entreprenad som bär kläder eller brickor med sitt eller Lexiums namn.


Fönsterputs av glaspartier i entréer och trappuppgångar höst och vår.


Observera 

Torp 510 garageförening ansvarar för städning av garaget och trapphuset vid återvinningsrummet (för radhusen).

Örgryte Torp samfällighetsförening ansvarar för städning av all utemiljön.