Valberedning

Valberedning


Vid stämman 2021 valdes följande valberedning:


Ivar Jansson uppgång 7

Viktoria Lindblom uppgång 3


Valberedningen tar emot nomineringar till styrelseuppdrag och arbetsgrupper.


Maila valberedningen@angshusen.se