Styrelse och valberedning

Styrelse


Vid stämman 2023 valdes följande styrelse:

Styrelseledamot Kristina Schoug - uppgång 3 (ordförande) 

Styrelseledamot Helena Baarlid - uppgång 3

Styrelseledamot Anders Alsér - uppgång 7

Styrelseledamot Christer Arvidsson - uppgång 11

Styrelseledamot Lena Drevinge Olsson - uppgång 11

Styrelsesuppleant Olof Enerbäck - uppgång 7

Styrelsesuppleant Michael Gibbons - uppgång 7


Styrelsen har möte ca 3-4 ggr per termin.


Kontakta styrelsen genom att skicka ett email till: styrelsen@angshusen.se så återkommer vi till dig.


Valberedning

Vid stämman 2023 valdes följande valberedning:

Ivar Jansson uppgång 7

Mikael Johansson uppgång 3


Valberedningen tar emot nomineringar till styrelseuppdrag och arbetsgrupper.


Maila valberedningen@angshusen.se