Styrelse och valberedning

Styrelse


Vid stämman 2022 valdes följande styrelse:

Styrelseledamot Kristina Schoug - uppgång 3 (ordförande) 

Styrelseledamot Helena Baarlid - uppgång 3

Styrelseledamot Mikael Johansson - uppgång 3

Styrelseledamot Christer Arvidsson - uppgång 11

Styrelseledamot Lena Drevinge Olsson - uppgång 11

Styrelsesuppleant Leif Gustafsson - uppgång 1

Styrelsesuppleant Olof Enerbäck - uppgång 7

Styrelsesuppleant Michael Gibbons - uppgång 7


Styrelsen har möte ca 3-4 ggr per termin.


Kontakta styrelsen genom att skicka ett email till: styrelsen@angshusen.se så återkommer vi till dig.


Valberedning

Vid stämman 2022 valdes följande valberedning:

Ivar Jansson uppgång 7

Viktoria Lindblom uppgång 3


Valberedningen tar emot nomineringar till styrelseuppdrag och arbetsgrupper.


Maila valberedningen@angshusen.se