Samfälligheter i området

Samfälligheter i området


Garagesamfälligheten

Torp 510 garagesamfällighetsförening förvaltar och ansvarar för garaget i huset där Brf Ängshusen tillsammans med radhusen på Jan Johanssons gata och Kent Anderssons gata ingår.

Kontaktuppgifter: garage510torp@gmail.com


Örgryte Torps Samfällighetsförening

Örgryte Torp Samfällighet förvaltar och ansvara för skötsel av områdets gemensamhetsanläggningar för grönytor och lekplats (GA5) gästparkeringar (GA4) och sopsugsanläggning (GA3).


Bostadsrättsföreningen Ängshusen har en representanter i samfällighetens styrelsen. Poseidon har ordförandeposten och ansvarar för kontakterna med anlitade entreprenörer gällade:

  • Skötsel av grönytor och rabatter
  • Snöskottning av entrégatorna
  • Gästparkering och parkeringsautomat

Kontaktuppgift: yusuf.nayef@poseidon.goteborg.se


    Nedan finns skiss över de gemensamma ytorna som förvaltas av Örgryte Torp samfällighetsförening. 


    De  vägar i området som inte tillhör samfälligheten bla Alfred Wigelius väg och Synvillans gata, gång- och cykelvägar inom området förvaltas och ansvarar Staden för.

    Kontaktuppgift: tel 031-365 00 00