Garage

Garage


Garagesamfälligheten

Garaget ägs av en garagesamfällighet vari Brf Ängshusen har en del och radhusen har en del. Brf Ängshusen har 56 av garageplatserna i garaget. Det finns även 3 st MC-platser.


Garagestädning

En gång i kvartalet enligt i garaget uppsatt schema. Nästa gång den 11 jul kl 11-14

 

Garageplats

Det finns en kö för garageplats för bil och en kö för MC. Skicka e-post till garage@angshusen.se för mer information samt för att sätta upp dig i kö. Du har rätt att sätta upp dig i kö från det datum då du blivit godkänd som medlem i föreningen.

 

Avgiften

Avgiften är för en garageplats from 1 jull, 750 kr/mån.

 

Andrahandsuthyrning är förbjuden

Det är inte tillåtet att hyra ut sin garageplats till någon annan i andra hand utan styrelsens godkännande av andrahands hyreskontrakt.

 

Fjärrkontroller

Garagedörren kan öppnas med de vanliga nyckeltaggarna. Dessutom finns det fjärrkontroller till garagedörren. När man tilldelas en garageplats tar man över fjärrkontrollen från den tidigare innehavaren av garageplatsen.

 

Vid förlust av fjärrkontrollen eller om fjärrkontrollen går sönder så kan man köpa en ny fjärrkontroll av garagesamfälligheten för ca 1 000 kr. Man kontaktar i så fall garage510torp@gmail.com. När man sagt upp sin garageplats är man skyldig att lämna över en fungerande fjärrkontroll till den nya innehavaren av garageplatsen. Om det inte görs så blir man skyldig att erlägga 1 000 kr i avgift till föreningen.

 

Laddstolpar för elbil

Vid intresse av laddstolpe för elbil vid din garageplats, maila garage@angshusen.se

 Garagesamfälligheten undersöker emellanåt möjligheten att installera fler laddstolpar. Inom Brf Ängshusen finns även en kö för att överta laddstolpe från någon i föreningen som önskar bli av med sin. När du mailar, anmäl vilket du är intresserad av.