Städning trapphus mm

Städning gemensamma ytor i huset


Trapphus och hissgolv städas en gång i veckan.


Grovstädning av trapphus dvs ledstänger hissdörrar, radiatorer, 1 gång per kvartal. Inplanerade datum 2/9 och 9/12 2022


Städning av källarutrymmen som passager, förrådsgångar, cykelrum, hobbyrum, undercentral, fläktrum och el-central 1 gång per kvartal. Inplanerade datum 9/9 och 16/12 2022


Städning av gemensamhetslokalen 1 gång per kvartal. inplanerade datum den 5/8 och 2/12


Fönsterputs av glaspartier i entréer och trappuppgångar görs höst och vår.