Avfallshantering

Avfallshantering


Sopsugsnedkast för gemensam sopsug för hela området finns för restavfall och matavfall.  Använd soppåsar för restavfall men inte större soppåsar än att de lätt går ner i nedkastet.  För matavfall använd speciella papperspåsar som finns att hämta i återvinningsrummet.


I återvinningsrummet finns det olika fraktioner. Se till att slänga i rätt kärl enligt insturktionerna. Slängs det i fel behållar blir det högre kostnad för bostadsrättsföreningen vilket i förlängningen kan påverka månadsavgiften. Vik ihop kartonger och pappersförpackningar så att mer avfall ryms i behållarna.

 

Där finns behållare för:

  • Pappersförpackningar (t ex mjölk- och juicepaket, papperskassar och äggkartonger)
  • Tidningar (t ex dags- och veckotidningar, broschyrer och kataloger)
  • Färgade glasförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Förpackningar av metall (t ex konserv- och aluminiumburkar, aluminiumfolie och kapsyler)
  • Hårda och mjuka plastförpackningar (t ex plastdunkar, plastflaskor och plastpåsar)
  • Wellpapp
  • Ljuskällor (t ex glöd-, halogen- och LED-lampor, lysrör kortare än 60 cm)
  • Småbatterier

 

Grovavfall (som inte ryms i behållarna) ska slängas på lämplig återvinningscentral, se goteborg.se. Farligt avfall-bilen och återbruksbilen kommer till Bögatan/Anders Zornsgatan vid återvinningsstationen 2ggr/år.

 

I återvinningsrummet finns även en bokbytarhylla där alla i huset kan lämna och hämta begagmade böcker och tidningar. För allas trevnad får hyllan inte användas till andra saker.


Om behållarna är fulla finns det en återvinningsstation på Bögatan vid spårvagnshållplatsen.  "Farligt avfall-bilen" kommer 2 gånger om året till återvinningsstationen. Då kan du lämna ditt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Bilen har en tur på våren och en på hösten.urschema se HÄR