Nödsituationer

Nödsituationer


Vid brand ska utrymmning ske via trapphuset. Tänk på att inte använda hissen. Sonya Hedenbratts gata är körbar för räddningsfordon och ska användas som utrymningsväg. 


Nödtelefonerna i hissarna kommer att uppgraderas till 4G.

Vid stopp ska alarmknappen tryckas in i 10 sekunder därefter sker uppkoppling till Kone.