Namnskyltar

Namnskyltar på porttelefon, brevlådor och vid lägenheter


För att hålla snyggt och enhetligt i entréer och trappuppgångar får det endast finnas namnskyltar som fastighetsskötaren på Lexium tar fram med högst 2 namn/ lägenhet. För post till övriga personer och/eller företag rekommenderas c/o adress.


Namnändring ska anmälas till lexium@angshusen.se. Inkomna namnändringar åtgärdas ca 1 gång per kvartalet.