IMD el och solceller projekt

IMD gemensam el och solceller projekt


På årsstämman 2022 togs följande beslut om att utreda frågan om gemensam elabonemang och solceller. En arbetgrupp har bildats för att hantera projektet. Arbetsgruppen kommer på årsmötet 2023 att presentera sina utredningar.


Kontaktuppgifter solceller@angshusen.se


IMD gemensamt elabonemang

För gemensamt elabonemang IMD utreda kostnaderna gällande installation och uppskattad kostnadsbesparing för olika alterantiva upplägg. När elavtal ska förhandlas  ska information skickas ut till medlemmarna för att inhämta synpunkter inför beslut. 


Solceller

En förutsättningarna för att solceller är att gemensamt elabonnemang IMD. När IMD är beslutat utreda de ekonomiska, tekniska och gestaltningsmässig förutsättningarna för solceller samt föreslå eventuell leverantör för vidare beslut i frågan.